Exempel på INI-fil i linuxsystem


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<johan_ini version="0.0">


    <sökvägar>
        <editor>/usr/bin/kate</editor>
        <filhanterare>/usr/bin/krusader</filhanterare>
        <ordbehandlare>/usr/bin/ooffice -writer</ordbehandlare>
    </sökvägar>


    <databas>
        <adress>/home/ingemar/PIGAN/slkt/databaser/IOB</adress>
        <person>00000001</person>
    </databas>

    <databas>
        <adress>/home/ingemar/PIGAN/slkt/databaser/Karna</adress>
        <person>00000001</person>
    </databas>

    <databas>
        <adress>/home/ingemar/PIGAN/slkt/test data baser/Test_壽 ÅÄÆÖØåäæöø1</adress>
        <person>00000058</person>
        <par>par00000010</par>
    </databas>

    <databas>
        <adress>/home/ingemar/PIGAN/slkt/databaser/IOB</adress>
        <person>00000028</person>
    </databas>    <lokala_menyer>
        <meny>Internetprogram</meny>
        <meny>Lokalaprogram_1</meny>
        <meny>Lokalaprogram_2</meny>
        <meny>Att_göra</meny>
        <meny>fungerar_inte</meny>
    </lokala_menyer>


    <Internetprogram>
        <program>
            <menyrad>ArkivDigital</menyrad>
            <kommando>/usr/local/bin/arkivdigital-online</kommando>
        </program>

        <program>
            <menyrad>SVAR</menyrad>
            <kommando>firefox  "http://www.svar.ra.se"</kommando>
        </program>

        <program>
            <menyrad>Genline</menyrad>
            <kommando>bash /home/ingemar/.wine/drive_c/Program/Slktforskning/StartaGenline.sh</kommando>
        </program>

        <program>
            <menyrad>Disbyt</menyrad>
            <kommando>firefox   http://disbyt.dis.se/sokindex.htm</kommando>
        </program>

        <program>
            <menyrad>Birthday.se</menyrad>
            <kommando>firefox   http://www.birthday.se/logga-in/</kommando>
        </program>
    </Internetprogram>


    <Lokalaprogram_1>
        <program>
            <menyrad>Häradsekonomiska kartan</menyrad>
            <kommando>firefox  ~/.wine/drive_c/Program/Slktforskning/Hradsekonomiska_Kartan/sij/index.html</kommando>
        </program>
        <program>
            <menyrad>Stadskartor 1790 - Wiblingen</menyrad>
            <kommando>gwenview  /home/ingemar/.wine/drive_c/Program/Slktforskning/Historiska_Kartor/1790_Wiblingen </kommando>
        </program>
        <program>
            <menyrad>Stadskartor 1810 - Werming</menyrad>
            <kommando>gwenview  /home/ingemar/.wine/drive_c/Program/Slktforskning/Historiska_Kartor/1810_Werming</kommando>
        </program>
        <program>
            <menyrad>Stadskartor 1850 - Ljunggren</menyrad>
            <kommando>gwenview  /home/ingemar/.wine/drive_c/Program/Slktforskning/Historiska_Kartor/1850_Ljunggren</kommando>
        </program>
        <program>
            <menyrad>Svenska ortnamn</menyrad>
            <kommando>wine C:\\Program\\Slktforskning\\Ort\\ort.exe</kommando>
        </program>
        <program>
            <menyrad>Nationalencyklopedien</menyrad>
            <kommando>wine C:\\Program\\Slktforskning\\Nationalencyklopedin\\ne.exe</kommando>
        </program>
        <program>
            <menyrad>C.M.Rosenbergs lexikon</menyrad>
            <kommando>wine C:\\Program\\Slktforskning\\Lexikon\\Lexikon.exe</kommando>
        </program>
        <program>
            <menyrad>Paleografi</menyrad>
            <kommando>wine C:\\Program\\Slktforskning\\Paleografi\\paleografi.exe</kommando>
        </program>
    </Lokalaprogram_1>


    <Lokalaprogram_2>
        <program>
            <menyrad>Emibas</menyrad>
            <kommando>wine C:\\Program\\Slktforskning\\Emibas\\emibas.exe</kommando>
        </program>
        <program>
            <menyrad>Emigranten Populär 2006</menyrad>
            <kommando>bash /home/ingemar/.wine/drive_c/Program/Slktforskning/StartaEmiPop2006.sh</kommando>
        </program>
        <program>
            <menyrad>Stockholm Klara</menyrad>
            <kommando>wine C:\\Program\\Slktforskning\\Stockholm_Klara\\klara.exe</kommando>
        </program>
        <program>
            <menyrad>Stockholm Söder</menyrad>
            <kommando>wine C:\\Program\\Slktforskning\\Stockholm_Soder\\soder.exe</kommando>
        </program>
        <program>
            <menyrad>Stockholm Gamla Stan</menyrad>
            <kommando>wine C:\\Program\\Slktforskning\\Stockholm_Gamla_Stan\\gs750.exe</kommando>
        </program>
        <program>
            <menyrad>Sveriges befolkning 1890</menyrad>
            <kommando>wine C:\\Program\\Slktforskning\\Sveriges_befolkning_1890\\bef1890.exe</kommando>
        </program>
        <program>
            <menyrad>Sveriges Dödbok 1901-2009</menyrad>
            <kommando>wine C:\\Program\\Slktforskning\\Sveriges_dodbok_1901-2009\\sdb5.exe</kommando>
        </program>
    </Lokalaprogram_2>


    <Att_göra>
        <program>
            <menyrad>Johan</menyrad>
            <kommando>kate  /home/ingemar/PIGAN/slkt/program/JohanAttGöra.txt</kommando>
        </program>

        <program>
            <menyrad>Forskning</menyrad>
            <kommando>kate  /home/ingemar/PIGAN/slkt/databaser/ForskningAttGöra.txt</kommando>
        </program>
    </Att_göra>    <fungerar_inte>
        <program>
            <menyrad>ztree</menyrad>
            <kommando>wine C:\\Program Files\\ZTree\\ZTW.EXE</kommando>
        </program>
        <program>
            <menyrad>Indelningsverket (Grill)</menyrad>
            <kommando>wine C:\\Program\\Slktforskning\\Grill\GRL2005.exe</kommando>
        </program>
    </fungerar_inte>


    <församlingsnamn_för_disbyt>/home/ingemar/PIGAN/slkt/databaser/kyrkoarkiv/församlingsnamn_för_disbyt.txt</församlingsnamn_för_disbyt>

    <radhöjdsfaktor>1.2</radhöjdsfaktor>
    <startfontsize>10</startfontsize>

    <användaruppgifter>
        <DIS_medlemsnummer></DIS_medlemsnummer>
        <disbyt_användarnamn></disbyt_användarnamn>
        <disbyt_lösenord></disbyt_lösenord>
        <namn>S Ingemar Johansson</namn>
        <epost>ingemar@sijohansson.com</epost>
        <www>https://www.sijohansson.com/slkt/webbutdrag/start.html</www>
    </användaruppgifter>

</johan_ini>