Exempel på parfil (par00000224.xml)

Nedan visas innehållet i parfilen för paret Håkan Christensson och Elna Swensdotter

I databasen identifieras paret med 'par00000224'. I databasen är parfilen sparad som data/par00000/par00000224.xml.

Paret utgjordes av personerna '00001713' och '00000059'. De båda personerna fick tillsammans barnen '00002118', '00001714' och '00002119'.


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../xml/johan_par.xsl"?>
<par xsi:noNamespaceSchemaLocation="../../xml/johan_schema_par.xsd"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <par_ID>par00000224</par_ID>
    <person1_ID>00001713</person1_ID>
    <person2_ID>00000059</person2_ID>
    <bonusrelation_ID/>
    <inledning>
        <typ/>
        <datum>
            <år>1784</år>
            <månad>12</månad>
            <dag>12</dag>
        </datum>
        <plats>
            <gata/>
            <by/>
            <kvarter/>
            <socken/>
            <församling>Kiaby</församling>
            <disbytförsamling>Kiaby (L)</disbytförsamling>
            <stad/>
            <härad/>
            <län>Kristianstads län</län>
            <utrikesplats/>
        </plats>
        <källa/>
    </inledning>
    <upplösning>
        <typ>frånskilda</typ>
        <datum>
            <år>1794</år>
            <månad>01</månad>
            <dag>15</dag>
        </datum>
        <plats>
            <gata/>
            <by/>
            <kvarter/>
            <socken/>
            <församling>Kiaby</församling>
            <disbytförsamling>Kiaby (L)</disbytförsamling>
            <stad/>
            <härad/>
            <län>Kristianstads län</län>
            <utrikesplats/>
        </plats>
        <källa/>
    </upplösning>
    <barn>
        <barn_ID>00002118</barn_ID>
        <barn_ID>00001714</barn_ID>
        <barn_ID>00002119</barn_ID>
    </barn>
    <källor/>
    <anteckning/>
    <sparat>2011-02-11  12:05:40</sparat>
</par>Anmärkning

Filens andra rad innehåller en referens till xml/johan_par.xsl i databasen. Häri anges i språket XSLT (svenska) (engelska, ingående) hur en webbläsare ska visa innehållet i parsonfilen som en webbsida.


Parfilens innehåll, kompletterat och visat av parblad.py