Exempel på personfil

Nedan visas innehållet i personfilen för Beritha Håkansdotter.

I databasen identifieras Beritha med '00002118'. I databasen är personfilen sparad som data/00002/00002118.xml.

Berithas föräldrar bildade tillsammans 'par00000224'.


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../xml/johan_person.xsl"?>
<person xsi:noNamespaceSchemaLocation="../../xml/johan_schema_person.xsd"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <person_ID>00002118</person_ID>
    <föräldrapar_ID>par00000224</föräldrapar_ID>
    <egnapar>
        <egetpar_ID>par00000327</egetpar_ID>
        <egetpar_ID>par00000326</egetpar_ID>
    </egnapar>
    <bonusrelation_ID/>
    <kön>k</kön>
    <kategori/>
    <namn>
        <förnamn>
            <nam>Beritha</nam>
        </förnamn>
        <tilltal/>
        <efternamn>
            <nam>Håkansdotter</nam>
        </efternamn>
    </namn>
    <födelse>
        <datum>
            <år>1785</år>
            <månad>12</månad>
            <dag>03</dag>
        </datum>
        <plats>
            <gata/>
            <by/>
            <kvarter/>
            <socken/>
            <församling>Kiaby</församling>
            <disbytförsamling>Kiaby (L)</disbytförsamling>
            <stad/>
            <härad/>
            <län>Kristianstads län</län>
            <utrikesplats/>
        </plats>
        <källa>SE/LLA/13205 Kiaby C:2 (1760-1816) Bild 71 / sid 129</källa>
    </födelse>
    <död>
        <datum>
            <år>1861</år>
            <månad>04</månad>
            <dag>22</dag>
        </datum>
        <plats>
            <gata/>
            <by/>
            <kvarter/>
            <socken/>
            <församling>Ivetofta</församling>
            <disbytförsamling>Ivetofta (L)</disbytförsamling>
            <stad/>
            <härad/>
            <län>Kristianstads län</län>
            <utrikesplats/>
        </plats>
        <källa/>
    </död>
    <källor/>
    <anteckning/>
    <sparat>2010-09-16  09:00:30</sparat>
</person>Anmärkning

Filens andra rad innehåller en referens till xml/johan_person.xsl i databasen. Häri anges i språket XSLT (svenska) (engelska, ingående) hur en webbläsare ska visa innehållet i personfilen som en webbsida, varvid innehåll delvis hämtas också från andra person- och parfiler. Webbutdraget för Beritha Håkansdotter är mycket snarlikt, genererat ur databasen, inte med XSLT utan med PHP.


Personfilens innehåll, kompletterat och visat av personblad.py