databasutdraget på webben: www.sijohansson.com

Ny startsida för släktdatabasen

Ur släktdatabas


Ola Börjasson

Förnamn: Ola
Efternamn: Börjasson
Databasnummer: 00002433

Föräldrar

Namn

Född

   

Död

   

Databas-
nummer

Fader: Börje Svensson 1756  i Kiuge, Kiaby 00002431
Moder: Kierstina Swensdotter 00002432

Anor


 00002433
 Ola Börjasson


 00002431 
 Börje Svensson 
 d. 1756  Kiuge, Kiaby 

 00002432 
 Kierstina Swensdotter 

PHP version 7.4.30
hämtade 10 filer och skapade denna sida på 0.010 sekunder.
skript: 2011-08-15