databasutdraget på webben: www.sijohansson.com

Ny startsida för släktdatabasen

Ur släktdatabas


Ingar Börjasdoter

Förnamn: Ingar
Efternamn: Börjasdoter
Databasnummer: 00002436

Föräldrar

Namn

Född

   

Död

   

Databas-
nummer

Fader: Börje Svensson 1756  i Kiuge, Kiaby 00002431
Moder: Kierstina Swensdotter 00002432

Anor


 00002436
 Ingar Börjasdoter


 00002431 
 Börje Svensson 
 d. 1756  Kiuge, Kiaby 

 00002432 
 Kierstina Swensdotter 

PHP version 7.4.30
hämtade 10 filer och skapade denna sida på 0.009 sekunder.
skript: 2011-08-15