www.sijohansson.com

Hem -> Programmering -> Johan -> Program

Johan.py - Startprogram

Exempel på start från kommandorad i terminalfönster eller i genväg:
$ [sökväg/]python3.1 [sökväg/]johan.py [-i INI-fil]

Valet '-i' anger sökväg och filnamn för den INI-fil som ska användas istället för den som normalt hämtas på ~/.johan_py3/johan_ini.xml

Sökväg och filnamn för den INI-fil som kommer till användning kommer att skickas vidare till alla johanprogram som därefter startas, direkt eller indirekt.

Se
Exempel på INI-fil i Linux-system
Exempel på INI-fil i Windows-system

Om den valda INI-filen har ett eller flera förslag på databas och person (ID-nummer) kommer det att skapas en tabell (se bilden ovan). Första förslaget kommer att föras in i inmatningsrutorna, men man kan med musklick välja ett annat förslag. Man kan också editera manuellt.

Menyrad

I menyraden är Arkiv, Hjälp, Åtgärder och Källtexter fast inlagda. De efterföljande behöver inte finnas alls utan kan vara definierade efter användarens eget tycke i INI-filen.

Arkiv Skapa ny tom databas från mall
  Skapa ny databas med innehåll från gedcom-import
Hjälp Om Johan
  Licenser GNU GPL v3 som text
    GNU GPL v3 - www.GNU.org
    Python
    PyQt4
  QT
  Beskrivningar Installation
    Program
    Databas
Åtgärder Visa personlista
  Visa parlista
  Skapa innehållsförteckningar
  Kontrollera databas
  Exportera databas
Källtexter Programkod
  INI-fil

Se
Exempel på INI-fil i Linux-system
Exempel på INI-fil i Windows-systemBesökare sedan 2011-02-13:

Sidan senast ändrad 2011-02-13