www.sijohansson.com

Hem -> Programmering -> Johan -> Bakgrund

Johan - Användning

Förutsättning

Det finns en INI-fil som anger en eller flera personer i en eller flera databaser. Dessa personer är lämpliga att starta med vid arbete i databasen.

Sök upp person i databasen att arbeta vid

Klicka på startikonen. Johans startsida öppnas och visar tabellen med en eller flera startpersoner. Första radens startperson är redan överförd till inmatningsrutorna. Var nöjd med detta val, välj en annan rad i tabellen eller skriv själv in önskad databas och ID-nummer på person.

Klicka sedan på "Visa anor" eller "Visa ättlingar". Normalt visas 3 generationer anor resp. 3 generationer ättlingar.

Högerklicka på en person och välj igen "Visa anor" eller "Visa ättlingar". Leta på så sätt upp den person som önskas.

I en visad antavla kan man ändra antalet nivåer mellan 3 och 7 förutom probanden. I en visad ättlinglista kan man ändra antalet nivåer mellan 1 och 19 förutom probanden.

Med Ctrl+ och Ctrl- kan man förstora och förminska rutor och text.

Lägga in fler personer i databasen

Lägga in ana

Man måste ta fram en antavla som innehåller den person till vilken man vill lägga till föräldrar.

Högerklicka på personen. I menyn som dyker upp ska man välja "Skapa filer för FÖRÄLDRAPAR till ...".

Det skapas då tre nya filer: Personfil för fadern, personfil för modern, parfil för dem båda som par.

Faderns personfil innehåller från början kön="m", moderns kön="k".

Man behöver inte lägga in någonting i de tre filerna nu - det räcker att trycka "Spara" och sedan stänga de tre fönstren.

Man kan också passa på att fylla i så mycket man kan i vart och ett av de tre fönstren innan man sparar och stänger. En rosa eller starkröd ram runt ett fönster indikerar att det innehåller osparade ändringar.

Klicka på antavlans "Rita om"-knapp för att få listan att visa de sparade ändringarna.

Tillbaka till början

Lägga in make eller maka

Man måste ta fram en ättlinglista som innehåller den person till vilken man vill lägga till en make/maka.

Dock får personen inte tillhöra listans lägsta nivå, dvs talet i "Antal ättlinggenerationer" ska vara högre än siffran till vänster om personens namn i listan. Vidare måste personens namn föregås av ett tal mellan 0 och 18, inte av ett plustecken. Högerklicka på personen och välj "Skapa filer för NY MAKE/MAKA till ...".

Det skapas då två filer, en personfil för den nya maken/makan samt en parfil som binder samman den nya personen och den som högerklickades till en par.

Man behöver inte lägga in någonting i de två filerna nu - det räcker att trycka "Spara" och sedan stänga de tre fönstren. Men man kan också passa på att fylla i så mycket man kan i de båda fönstren innan man sparar och stänger. En rosa eller starkröd ram runt ett fönster indikerar att det innehåller osparade ändringar.

Klicka på ättlinglistans "Rita om"-knapp för att få listan att visa de sparade ändringarna.

Tillbaka till början

Lägga in barn

Man måste ta fram en ättlinglista som innehåller de två personer, som är föräldrar till det barn man vill lägga till.

De båda föräldrarna finns på samma indenteringsnivå i listan. Till vänster om den första av de två personerna står ett tal som ska vara mindre än talet i "Antal ättlinggenerationer". Till vänster om den andra av de två personerna står ett plustecken.

Högerklicka på personen med plustecken och välj i menyn antingen "Skapa fil för ny SON till ..." eller "Skapa fil för ny DOTTER till ...".

Det skapas då en ny personfil för barnet till paret.

Man behöver inte lägga in någonting i personfilen nu - det räcker att trycka "Spara" och sedan stänga fönstret. Men man kan också passa på att fylla i så mycket man kan i fönstret innan man sparar och stänger. En rosa eller starkröd ram runt fönstret indikerar att det innehåller osparade ändringar.

Klicka på ättlinglistans "Rita om"-knapp för att få listan att visa de sparade ändringarna.

Tillbaka till början

Text- och ordbehandlingsfiler

Person- och parfiler har filnamnsändelse '.xml'. Till varje person och varje par finns möjlighet att också knyta en jpg-bild, en textfil, ett ordbehandlingsdokument samt en underkatalog.

Filsystemet tillåter en fil vardera av varje tänkbar filändelse (utom '.xml'). Johan-programmen innehåller kod för att starta editor för filer med filändelse '.txt' och ordbehandlare för filer med filändelse '.odt' samt att öppna en filhanterare för underkatalogen (som saknar filnamnsändelse).

Editor, ordbehandlare och filhanterare måste vara angivna i INI-filen för Johan.

Underkatalogen kan rymma en obegränsad hierarki av kataloger och filer. Med filhanteraren förutsätts man kunna hantera filer och starta program efter behov.

I min egen forskning sparar jag många bildutsnitt ur kyrkoböckerna jag hittar hos SVAR, Arkiv Digital eller Genline i ordbehandlingsfiler tillsammans med min tolkning av deras text. De flesta noteringarna hamnar i motsvarande par-dokument. Där samlar jag anteckningarna om paret från vigsel fram till upplösning, dvs oftast den enes bortgång. Om den överlevande änkan eller änkemannen inte ingår i ett nytt par så finns oftast anteckningarna även fram till den andres bortgång i samma parfil. I parfilen finns också anteckningar om barnens födelse och uppväxt så länge de finns hos föräldrarna, ibland fram till deras egen vigsel.

Om det finns anledning att särskilt samla anteckningar om en person före par, mellan par eller efter par så lägger jag dessa anteckningar i ett person-dokument. Ett person- eller pardokument som av bilderna blir otympligt stort brukar jag dela upp i flera delar och då lägga i den tillämpliga underkatalogen

Tillbaka till början

Visa databasens innehåll


Tillbaka till början

Export ur databasen

Funktionerna för export ur databasen har primärt varit inriktade på generering av

Urvalskriterierna är något olika för webb-utdraget och Disbyt-utdraget. Tekniskt har det varit lätt att samtidigt låta ett utdrag omfatta hela databasen eller med kriterier som specificeras särskilt.

Urvalsfunktionerna har hittills inte varit skrivna för att hantera förekommande extra filer utöver personbladet respektive parbladet för personer och par.

En annorlunda metod för utdrag kan tillämpas på databaser där den inmatade mängden personer med eller utan avsikt kommit att bestå av skilda grupper utan någon gemensam person. Vid en uppdelning skapas så många nya databaser som behövs för att varje grupp ska samlas i sin egen databas.

Ett förklarande exempel kan vara en databas där de yngsta generationerna tagits bort. Kvar finns då t.ex farmors och farfars släkt, mormors och morfars släkt, svärmors mors och fars släkt, svärfars mors och fars släkt. och dessa grupper har oftast ingenting gemensamt.

Gedcom Export kan göras antingen som en textfil i Gedcomformat eller som en katalogstruktur av Johan-typ.
Kopiering av hela databasen

Johandatabasen består av en huvudkatalog och en mängd små filer i ett träd av underkataloger.

Kopiering av hela databasen i Johan-format gör man enklast som en vanlig kopiering på sitt vanliga filhanteringssätt av huvudkatalogen inklusive allt underinnehåll.

Denna kopiering av hela databasen är också det naturliga sättet att göra en reservkopia att spara som backup.

Johan kan generera av Gedcom-fil som i princip omfattar hela databasenKopiering av hela databasen i en delmängd av Gedcom-formatet kan var


Tillbaka till början

Backup - reservkopior

Inget dataminne håller för evigt. Spara kopior av databasen!

När din hårddisk kraschar - och det gör den tvärt, förr eller senare - och din senaste reservkopia är flera månader gammal, kommer du då ihåg vad det var du sedan dess hade infört i databasen på den kraschade hårddisken och som du nu åter måste mata in manuellt?

Och när du en dag tittar närmare på vad som står någonstans i databasen och du börjar tvivla på om det verkligen var vad du skrev in för ett år sedan, har du då några äldre reservkopior att söka stöd för minnet i?

Kort sagt: gör reservkopior ofta, möjligtvis oftare när du släktforskar än när forskningen har tagit semester. Välj själv vad som passar: USB-stickor eller CD/DVD-skivor, inbyggda hårddiskar eller lösa hårddiskar, 2½ tum eller 3¼ tum, USB- eller SATA-gränsyta.

Använd flera minnesenheter, märk dem tydligt. Skapa ditt eget schema för reservkopiering så att du både har färska reservkopior för att återskapa en kraschad hårddisk, en och annan mellangammal och någon äldre att kunna gå tillbaka till.

Johandatabasen består av en huvudkatalog och en mängd små filer i ett träd av underkataloger. Gör en reservkopia genom att kopiera huvudkatalogen inklusive allt underinnehåll.

Det går naturligtvis att använda ett komprimeringsprogram både för att spara minnesutrymme och överföringstid till ett kanske långsamt minne och för att hålla hela reservkopian samlad som en enda fil. Men om man får läsfel på denna enda fil blir förlusten mycket större än om om man lagrar utan att komprimera. Med dagens minnesstorlekar och -priser känns det sällan intressant att komprimera.

Tillbaka till början

Utvidgning av meny

Startsidans menyrad kan kompletteras med egna val för att t.ex logga in hos SVAR eller Arkiv Digital eller för att starta sökprogram på någon av de installerade CD-skivorna från släktforskarförbundet och andra.

Hämta inspiration i xml-ini-fil-linux.html och xml-ini-fil-windows.html.

Komponera därefter en menyrad som passar i ditt eget system.Besökare sedan 2011-02-13:

Sidan senast ändrad 2011-03-03