www.sijohansson.com

Hem -> Programmering -> Johan -> Program

Johan - En grupp av program

Johangruppen består av tiotalet förhållandevis enkla program som är tämligen fristående från varandra.
Tillsammans utgör de ett komplett släktforskningsprogram.

De individuella programmen i Johangruppen

Program Funktion m.m. Kan startas från Kan starta
johan.py Startprogram. Ikon, genväg eller kommandorad Samtliga andra i tabellens programkolumn,
externa program efter definition i INI-fil
anor.py Visar antavla med vald person och 3 - 7 tidigare generationer.
Kan skapa parfil och två personfiler för ett föräldrapar.
johan.py,
anor.py, ättlingar.py, personblad.py, parblad.py, personlista.py, parlista.py
anor.py, ättlingar.py, personblad.py, parblad.py
Utvald ordbehandlare och filhanterare
ättlingar.py
(attlingar.py)
Visar lista med vald person och 1 - 19 följande generationer.
Listan kan sparas som textfil.
Kan skapa parfil och personfil för make/maka(motsv).
Kan skapa personfil för barn.
johan.py,
anor.py, ättlingar.py, personblad.py, parblad.py, personlista.py, parlista.py
anor.py, ättlingar.py, personblad.py, parblad.py
Utvald ordbehandlare och filhanterare
personblad.py Visar personfil för vald person.
Kan ändra personfil.
johan.py,
anor.py, ättlingar.py, personblad.py, parblad.py, personlista.py, parlista.py
anor.py, ättlingar.py, personblad.py, parblad.py
Utvald filhanterare, ordbehandlare och editor
parblad.py Visar parfil för valt par.
Kan ändra parfil.
johan.py,
anor.py, ättlingar.py, personblad.py, parblad.py, personlista.py, parlista.py
anor.py, ättlingar.py, personblad.py
Utvald filhanterare, ordbehandlare och editor
personlista.py Visar tabell med allt innehåll i databasens alla personfiler, eller delmängd.
Kan sorteras stigande eller fallande på utpekad kolumn.
Kan ta lång tid att starta.
Kan växlas mellan läs-läge och editeraläge.
I editera-läge kan de flesta fält ändras i alla personfilerna.
johan.py,
anor.py, ättlingar.py, personblad.py, parblad.py, personlista.py, parlista.py
ättlingar.py, anor.py, personblad.py
parlista.py Visar tabell med allt innehåll i databasens alla parfiler, eller delmängd.
Kan sorteras stigande eller fallande på utpekad kolumn.
Kan ta lång tid att starta.
Kan växlas mellan läs-läge och editeraläge.
I editera-läge kan de flesta fält ändras i alla parfilerna.
johan.py,
anor.py, ättlingar.py, personblad.py, parblad.py, personlista.py, parlista.py
ättlingar.py, anor.py, personblad.py
inh.py Skapar uppsättning av innehållsförteckningar i HTML-format med länkar för server med PHP johan.py
Startas automatiskt av exportera.py
-
exportera.py Utdrag i johan-format: PUL-villkor eller egna urval
Utdrag i gedcom-format: Komplett, PUL-villkor eller egna urval
johan.py Startar automatiskt inh.py
nydatabas.py Kan skapa ny, tom johandatabas från mall
Kan skapa ny johandatabas med innehåll från gedcomfil
Inmatning från gedcomfil kan ta lång tid.
johan.py automatiskt personblad.py,
eller inh.py och kontrollera.py
kontrollera.py Kontrollerar johandatabas m.a.p databasstrukturen: länkar, taggar och annat johan.py -

Vad Johan inte är

Start och körning av programmen i Johangruppen

Johan-programmen är skrivna i det tolkade språket Python. För att köra ett Johan-program ska man från kommandorad eller genväg (ikon) starta Python-tolken och bifoga sökväg och namn på det önskade Johan-programmet. Dessutom kan man sist på samma rad lägga till eventuella val (options) och parametrar till Johan-programmet.

Linuxexempel:

$ /usr/local/bin/python3.1 [sökväg/]johan.py [-i INI-fil] .

Windowsexempel:

> C:\Python31\pythonw.exe [sökväg/]johan.py [-i INI-fil] .

Vid normal användning startar man endast johan.py från genväg eller ikon.

Övriga program i gruppen startas normalt genom kommando från johan.py eller annat program i gruppen.

Det finns nästan inga tekniska hinder för att starta ett och samma program flera gånger samtidigt. Det är istället en fördel att samtidigt kunna se flera antavlor och ättlinglistor, antingen de är överlappande eller olika.

Personblad.py och parblad.py kan också vara startade flera gånger samtidigt men inte för samma person resp. par.

Personlista.py och parlista.py är i visningsläge oförargliga program, även om de kan ta lång tid att starta.
I editeraläge kan man snabbt och enkelt ändra mycket i många personblad eller parblad.
Alla ändringar införs omedelbart utan ångra-funktion. Det går fort att göra många fel.
Ingen hänsyn tas till andra Johan-program som kan vara öppna samtidigt i samma eller i annan dator med åtkomst till samma databas
.

Stängning av johanprogram

Johanprogrammen har inga stängknappar. För att stänga dem använder man stängknappen i övre hörnet av respektive fönster.

Felsökningsläge

Linux

När man startar johan.py med en kommandorad i ett terminalfönster så får man behålla terminalfönstret ända tills man stänger johan.py. I detta terminalfönster visas eventuella utskrifter från både johan.py och de program som startas direkt eller indirekt från johan.py. Där finns också meddelanden från Python som kan vara intressanta om programmet stannar eller på annat sätt går fel.

Man kan starta från en genväg eller ikon och få ett terminalfönster:
$ konsole -e /usr/local/bin/python3.1 [sökväg/]johan.py [-i INI-fil] .

Dett startar programmet konsole, ett terminalfönster, och i detta fönster startas programmet Python, etc.

Windows

Låt genvägen som startar Python starta python.exe i stället för pythonw.exe. För varje johan-program som sedan startas kommer det att öppnas ett separat terminalfönster.


Besökare sedan 2011-02-13:

Sidan senast ändrad 2011-02-13