www.sijohansson.com

Hem -> Släktforskning -> Webbutdrag ur databasen

Ur släktdatabas - utdrag för webben

Innehållsförteckningar

Startpunkter - De närmaste anorna


Ingemar
 
John Erik Alvar Johansson
f. 1895-06-23, Adolf Fredrik (AB)
d. 1947-01-01, Matteus (AB)
Johan Johansson
f. 1849-02-11, Karaby (R)
d. 1938-01-09, Viby Lantgårdar, Sollentuna (AB)
Selma Augusta Karlsson
f. 1871-01-20, Södra Folkvi, Kräcklinge (T)
d. 1934-02-04, Stockholm Klara (AB)

Hulda Evalda Axelsson
f. 1899-03-26, Lene, Frykerud (S)
d. 1938-01-09, Matteus (AB)
Axel Magnusson
f. 1846-11-21, Lene, Frykerud (S)
d. 1923-12-15, Frykerud (S)
Maria Persdotter
f. 1872-03-28, Södra Grimstad 6, Boda (S)
d. 1957-03-17, Tolita, Frykerud (S)
 
Josef Mårten Mårtensson
f. 1880-07-03, Rya Banvaktsstuga, Bälaryd (F)
d. 1948-12-28
Olaus Mårtensson
f. 1846-07-29, Mystan, Hemsjö (P)
d. 1937-03-04
Matilda Johannesdotter
f. 1848-12-29, Kapela Norrgård, Linderås (F)
d. 1918-11-25

Frida Ottilia Léonie Hagman
f. 1887-12-16, Helsingborgs Maria (M)
d. 1958-09-20, Slottsstaden (M)
Olof Fredrik Hagman
f. 1833-06-29, Hjerås, Östraby (M)
d. 1910-05-17, Borrby No 95., Borrby (L)
Ida Hermine Petersson
f. 1853-08-01, Östraby nr 15, Östraby (M)
d. 1922-06-21, Växjö (G)

Fler startpunkter

Johan Albert Karlsson
Johan Oskar Karlsson
Johan August Håkansson

Databaskataloger

Personer nummer 00000001 - 00000999
Personer nummer 00001000 - 00001999
Personer nummer 00002000 - 00002999
Personer nummer 00003000 - 00003999
Personer nummer 00004000 - 00004999
Par nummer par00000001 - par00000999

Om databasen - teknik

Struktur för databasen

Databasen består av en katalogstruktur som innehåller en fil för varje person och en fil för varje par. Filerna är helt skrivna i klartext på svenska och kan läsas och skrivas med vilken texteditor som helst, Informationsfälten i en fil kan ha godtycklig längd och avgränsas med "taggar" enligt XML-standard.

Informationsinnehållet i varje person- och parfil är tämligen litet:

Till varje person och varje par kan dessutom i samma katalogstruktur finnas ytterligare ett begränsat antal filer samt en underkatalog, som i sin tur kan innehålla katalogstrukturer och filer utan andra begränsningar än det tillgängliga lagringsutrymmet. Sådana ytterligare filer kan vara texter från ordbehandlingsprogram eller bilder att visas med bildvisningsprogram eller annat som det kan finnas anledning att knyta ihop med en person eller ett par i släktdatabasen.

Visning av databasens innehåll

Varje gång en webbsida för en person eller ett par efterfrågas så sammanställs sidan av ett program på webbservern (språk: php). Härvid hämtas från tiotals till någon hundratal XML-filer den information som behövs för att bygga upp presentationen av anor och ättlingar som en enda sammanhängande webbsida i HTML.

Kodning

I både databas och webbsidor används UTF-8.

Redigering av databasens innehåll

I hemmamiljön görs datainmatning, uppdatering och redigering med Johan, ett paket av program med moduler för informationstät visning på skärmen av anor och ättlingar till valbart antal nivåer, för redigering av personblad och parblad.

Johan uppfattar närvaron av filer i andra lagringsformat, t.ex. filer från ordbehandlare, och kan starta tillämpliga program för hantering av dessa filer. I Johan ingår moduler för att göra utdrag av olika omfattning, för att kontrollera databasens innehåll, för att jämföra databaser och annat.

Om utdraget - innehåll

Databasens grund lades redan i mitten av 1900-talet av tidigare forskare i släkten. Ingemar flyttade den från pappersdokumentation till dataregistrering ca 1996. Den har därefter då och då utvidgats och innehåller bidrag både från nära och avlägsna släktingar och från personer i forskargrupper på Internet. Överföringen från Holger-databas under Microsoft Windows till en Johan-databas under Linux gjordes under 2008.

Det databasutdrag som visas här är genererat av Johan och innehåller kopior av personblad och parblad för en stor del av personerna i databasen. Undantagna är huvudsakligen nu levande personer och personer som avlidit på senare år.Senast ändrad 2012-07-27